Consultatie

U kan als verwijzer of zorgprofessional altijd contact opnemen voor overleg om te bekijken of een aanmelding passend is.

Ook tijdens behandeltrajecten, wordt afstemming met betrokken partijen (mits de cliënt hiervoor toestemming geeft) op prijs gesteld. 

Daarnaast is er altijd de mogelijkheid tot collegiaal overleg om mee te denken in een casus om zo bij te dragen aan kwalitatief goede zorg. 

 

Wachtlijst:

Op dit moment kan er na aanmelding binnen 2 weken een eerste gesprek gepland worden en kan eventuele behandeling daarna direct starten.

Marceline Sikken Orthopedagogiek heeft contracten met de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Wageningen voor behandeling A1 (45J21) en B (45J23) en consultatie A (45J15) en B (45J16).

 

Gelders aanmeldformulier jeugdhulp:

Hier kunt u het gestandaardiseerde  aanmeldformulier jeugdhulp gebruikt door zorgaanbieders in de regio centraal Gelderland downloaden.

Gelders aanmeldformulier deel 1

Geldersaanmeldformulier deel 2