Klachtenregeling

Jaarverslagen:
In voorgaande jaren zijn er geen klachten geweest.

Klachtenregeling

Marceline Sikken Orthopedagogiek biedt professionele en zorgvuldige wijze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de wijze waarop u bent bejegend. Kortom u hebt een klacht. U kunt dit het beste direct en open bespreken met de jeugdhulpaanbieder. Zo kunt u samen zoeken naar een oplossing. Meestal lost dit al veel op. Bent u echter niet tevreden met de uitkomst, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de gemeente. Is er daarna nog sprake van een ontevreden uitkomst, dan is er de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. 

Vertrouwenspersoon
De Jeugdwet verplicht gemeenten tot het beschikbaar stellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor Jeugdwetcliënten.
De vertrouwenspersoon wordt meestal pas benaderd als er al hulp is en daar vragen, problemen of klachten over ontstaan.
De vertrouwenspersoon ondersteunt een cliënt bij het bespreekbaar maken van vragen, problemen of klachten en daarover helderheid te krijgen. Als dit is opgelost, dan stopt ook de ondersteuning van de vertrouwenspersoon. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente waarin u woont.

Indienen van klachten
Bent u na het gesprek met de vertrouwenspersoon niet tevreden met de uitkomst, dan is er de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Marceline Sikken Orthopedagogiek is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Informatie over het indienen van een klacht is voor cliënten te vinden op:
https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure/