Observatie

Observatie

Soms kan het waardevol zijn om door een onafhankelijke orthopedagoog een observatie uit te laten voeren bij uw kind. Bijvoorbeeld thuis, maar ook een observatie in de klas kan meer inzicht geven in de ontwikkeling van je kind en het gedrag wat hij/zij laat zien. Hierdoor kan de orthopedagoog ouders, leerkrachten en andere betrokkenen voorzien van handelingsgerichte adviezen.