De orthopedagoog

Mijn naam is Marceline Sikken. Na mijn hbo-opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening heb ik in 2014 mijn master Orthopedagogiek behaald aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als orthopedagoog vind ik het belangrijk om persoonlijke, en professionele ondersteuning te bieden. Ik doe dit door samen met het gezin te kijken naar wat er nodig is en de mogelijkheden en krachten van het gezin te benutten.  Een belangrijk aspect voor mij in de behandeling is de ambulante vorm. Behandeling vindt plaats in en met de eigen omgeving van cliënt, daar waar ouders en/of kind de hulp nodig hebben.  Daarnaast sta ik voor wederzijdse, open en transparante, communicatie en voor een goede en fijne samenwerking.

Bij Marceline Sikken Orthopedagogiek staat het kind centraal.
Marceline Sikken Orthopedagogiek helpt inzicht te geven in de belevingswereld en biedt handvatten in de opvoeding en omgang met je kind.  Hierbij wordt uitgegaan van de eigen krachten en de mogelijkheden van het kind en het gezin.

  • Waar liggen de kansen van mijn kind?
  • Waar is het goed in en waar heeft het plezier in?
  • Wat zijn de behoeften van mijn kind?
  • Hoe kan de omgeving hier in voldoen, zodat mijn kind lekker in zijn/haar vel zit?

De duur en inhoud van een traject hangt af van de hulpvraag en kan uit verschillende vormen bestaan zoals: gesprekken, observaties, onderzoek, opvoedingsondersteuning en individuele behandeling.