Werkwijze

Werkwijze

Bij aanmelding wordt gekeken welke hulpvraag er ligt en hoe Marceline Sikken Orthopedagogiek hierbij kan helpen.

Na aanmelding volgt er een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Samen kijken we welke behandeling en ondersteuning passend is en aansluit bij de behoefte van het kind en/of gezin.

Bij Marceline Sikken Orthopedagogiek staat het kind centraal.
Marceline Sikken Orthopedagogiek helpt inzicht te geven in de belevingswereld en biedt handvatten in de opvoeding en omgang met je kind.
Hierbij wordt uitgegaan van de eigen krachten en de mogelijkheden van het kind en het gezin.

  • Waar liggen de kansen van mijn kind?
  • Waar is het goed in en waar heeft het plezier in?
  • Wat zijn de behoeften van mijn kind?
  • Hoe kan de omgeving hier in voldoen, zodat mijn kind lekker in zijn/haar vel zit?

De duur en inhoud van een traject hangt af van de hulpvraag en kan uit verschillende vormen bestaan zoals: gesprekken, observaties, onderzoek, opvoedingsondersteuning en individuele behandeling.